Mt 13,44-46
44 Podobne jest królestwo niebieskie do skarbu ukrytego na polu. Gdy znalazł go pewien człowiek, zakrył z powrotem. Potem poszedł uradowany, sprzedał wszystko, co miał, i kupił to pole. 45 Królestwo niebieskie podobne jest również do kupca, poszukiwacza pięknych pereł. 46 Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.
 
Komentarz
    Większość rolników Galilei pracowała na polach arystokratów. Słuchacze Jezusa szybko zrozumieli przypowieść, bo często myśleli o skarbie, który by odmienił ich położenie. Zakupienie pola z ukrytym skarbem byłoby ryzykowną inwestycją, bo rolnik byłby zrujnowany, jeśli skarbu by tam nie znalazł.

    Jezus zachęca słuchaczy do poszukiwania skarbu większego od tego, który można znaleźć w ziemi. Królestwo jest bezcennym skarbem, dlatego ludzie mądrzy oddaliby wszystko, co posiadają, by mieć szansę na zdobycie go. Przyjęcie, wejście do królestwa teraz jest życiowa okazją. Półśrodki nie są odpowiednie wobec wartości królestwa Bożego.

    Wejście do królestwa wymaga radykalnej decyzji: wiary obejmującej całą przyszłość życia z Bogiem. Dotyczy to również Judejczyków, którym miejsce w królestwie Bożym zapewnia ta sama wiara, która w przyszłości będzie udziałem pogan.

    Drugą przypowieść zrozumieją wszyscy, którzy mają związek z handlem i wiedzą o czymś, co jest dostępne za granicą, a nie ma w kraju tego, co chcieliby posiadać. Judejczycy szukali, starali się o coś, pragnęli tego, czym cieszyli się i co posiadali poganie. Jezus odwołuje się do dóbr, których cena może stanowić wartość czyjegoś majątku.

    Kupcy izraelscy spotykali pogan na szlakach handlowych. „Złoto, kość słoniowa i specjalny gatunek drewna tujowego były sprowadzane z Afryki Północnej, drogie kamienie i perły z Indii, purpura głównie z Fenicji, jedwab i cynamon z Chin, inne zaś przyprawy z Arabii.”

    Perły są wytwarzane przez niektóre gatunki małży morskich. Nurkowie poszukiwali pereł w Morzu Czerwonym, Zatoce Perskiej i Oceanie Indyjskim, z dala od Judei. Z powodu piękna były przedmiotem pożądania. Taką perłą jest zbawienie ofiarowane przez Boga, ludziom, którzy kiedy o nim usłyszą uznają za coś najważniejszego w życiu od teraz na zawsze.

    Czy ludzie uwierzą, kiedy uczniowie opowiedzą im o Jezusie? Czy Jego poznanie stanie się dla nich czymś najcenniejszym i najważniejszym wydarzeniem w życiu?
   
Mt 1,1-17  Mt 1,1-16.18-23  Mt 1,16-24  Mt 1,18-24  Mt 2,1-12  Mt 2,13-15.19-23  Mt 2,13-18  Mt 3,1-12  Mt 3,13-17  Mt 4,1-11  Mt 4,12-17.23-25  Mt 4,12-23  Mt 4,18-22  Mt 5,1-12  Mt 5,13-16  Mt 5,17-37  Mt 5,17-19  Mt 5,20-26  Mt 5,27-32  Mt 5,33-37  Mt 5,38-42  Mt 5,38-48  Mt 5,43-46  Mt 6,1-6.16-18  Mt 6,7-15  Mt 6,19-23  Mt 6,24-34  Mt 7,1-5  Mt 7,6. 12-14  Mt 7,7-12  Mt 7,15-20  Mt 7,21-29  Mt 7,21-27  Mt 7,21-21.24-27  Mt 8,5-11  Mt 8,18-22  Mt 8,23-27  Mt 9,1-8  Mt 9,9-13  Mt 9,14-17  Mt 9,14-15  Mt 9,18-26  Mt 9,27-31  Mt 9,32-37  Mt 9,35 - 10,1.5-8  Mt 9,36 - 10,8  Mt 10,1-7  Mt 10,7-15  Mt 10,7-13  Mt 10,16-23  Mt 10,17-22  Mt 10,24-33  Mt 10,26-33  Mt 10,34-42. 11,1  Mt 10,37-42  Mt 11,2-11  Mt 11,11-15  Mt 11,16-19  Mt 11,20-24  Mt 11,25-27  Mt 11,25-30  Mt 11,28-30  Mt 12,1-8  Mt 12,14-21  Mt 12,38-42  Mt 12,46-50  Mt 13,1-9  Mt 13,1-23  Mt 13,10-17  Mt 13,24-43  Mt 13,36-43  Mt 13,44-46  Mt 13,44-52  Mt 13,47-53  Mt 14,1-12  Mt 14,13-21  Mt 14,22-36  Mt 14,22-33  Mt 15,1-2 .10-14  Mt 15,21-28  Mt 15,29-37  Mt 16,13-23  Mt 16,13-20  Mt 16,13-19  Mt 16,13-19  Mt 16,21-27  Mt 16,24-27  Mt 16,24-28  Mt 17,1-9  Mt 17,10-13  Mt 17,22-27  Mt 18,1-5.10  Mt 18,12-14  Mt 18,15-20  Mt 18,21-35  Mt 19,3-12  Mt 19,13-15  Mt 19,23-30  Mt 19,27-29  Mt 20,1-16  Mt 20,17-28  Mt 20,20-28  Mt 21,23-27  Mt 21,28-32  Mt 21,33-43  Mt 21,33-43.45-46  Mt 22,1-14  Mt 22,15-21  Mt 22,34-40  Mt 23,1-12  Mt 23,23-26  Mt 24,37-44  Mt 24,42-51  Mt 25,1-13  Mt 25,14-30  Mt 25,31-46  Mt 26,14-27.66  Mt 26,14-25  Mt 28,1-10  Mt 28,8-15  Mt 28,16-20