WYBÓR LITURGICZNY

według trzyletniego cyklu czytań liturgicznych Kościoła Katolickiego

EWANGELIARZ to cykl audycji obejmujących pełny zakres komentarzy do tekstu ewangelii każdego dnia. Łatwiejszy do odbioru przez osoby znające liturgię Kościoła Katolickiego.

Adwent

Boże Narodzenie

Wielki Post

Wielkanoc

Okres zwykły tygodnie od 1 do 9

Okres zwykły tygodnie od 10 do 19

Okres zwykły tygodnie od 20 do 29

Okres zwykły tygodnie od 30 do 34

 

Znaczenia skrótów nazw dni liturgicznych

N, Pn, Wt … – dni tygodnia: niedzielę, poniedziałek, wtorek itd.

Cyfry oznaczają kolejne tygodnie wybranego okresu.

Litery po N: A, B C oznaczają kolejne okresy rozpoczynające się od pierwszej niedzieli Adwentu do ostatniej niedzieli Okresu Zwykłego, kolejno rok A, rok B i rok C.

W roku 2009 czytania roku B

W roku 2010 czytania roku C

W roku 2011 czytania roku A

W roku 2012 czytania roku B

W roku 2013 czytania roku C

 

AD 2 N A – oznacza 2 tydzień Adwentu, niedzielę roku A.

BN 2 N ABC – oznacza 2 tydzień Bożego Narodzenia, niedzielę roku A i B i C.

WP4 N B – oznacza 4 tydzień Wielkiego Postu, niedzielę roku B.

WN 3 N A – oznacza 3 tydzień Wielkanocy, niedzielę roku A.

ZW 33 N C – oznacza 33 tydzień Okresu Zwykłego, niedzielę roku C.