Mt 24,37-44
37 Podobnie jak za dni Noego, tak będzie przy pojawieniu się Syna Człowieczego. 38 Jak mianowicie w tamtych czasach, przed potopem, jedli i pili, żenili się i za mąż były wydawane, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 i nie pojęli, aż przyszedł potop i zaczął gubić wszystkich, tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwóch będzie na polu: jeden zostanie wzięty, a jeden odrzucony; 41 dwie będą mełły na żarnach: jedna zostanie wzięta, a jedna odrzucona. 42 A zatem czuwajcie, nie wiecie bowiem, o której godzinie Pan wasz przyjdzie. 43 A to zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, kiedy wy nie będziecie się spodziewać.
 
Komentarz
    W końcowym okresie nauczania w Jerozolimie, krótko przed aresztowaniem, Jezus kontynuuje wyjaśnianie okoliczności związanych ze zniszczeniem Jerozolimy oraz swoim powrotem na ziemię.

    Po wypowiedzi Jezusa, że "nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie uległ ruinie" uczniowie zapytali o czas tych zdarzeń i o znaki potwierdzające, że to właśnie będzie miało miejsce. Po opisaniu kilku innych zapowiadanych wydarzeń Jezus przyrówna je do skutków potopu z czasów Noego. Jezus Chrystus pojawi się ponownie niespodziewanie, jak potop. Tak jak w czasie potopu jedni ludzie zostali uratowani, a inni poginęli, tak wraz z powrotem Syna Bożego jedni zostaną uratowani, a inni ludzie odrzuceni.

    W czasie powrotu Syna Bożego będzie podobnie jak w czasie biblijnego potopu. Z dwóch jeden zostanie zabrany, a drugi pozostawiony.
Św. Paweł odróżni później tych, którzy umierają w Jezusie, od tych, którzy umierają bez wiary w Jezusa Chrystusa.

    Na krótko przed aresztowaniem Jezus daje uczniom ostatnie wskazówki na temat ich życia wtedy, kiedy On wróci do Ojca. Mają być czujni, zarówno oni, jak i pokolenia wierzących przed Paruzją, Przyjściem.

    Czuwać etymologicznie oznacza, „nie spać" stąd „trwać bez snu". Ten obraz opisuje właściwy sposób myślenia ludzi wierzących. Mają być przebudzeni i trzeźwi, czyli kierować się ufnością i posłuszeństwem Bogu.

    Czuwanie to rozważanie, rozmyślanie, wytyczanie sobie Bożych celów i realizowanie ich, podejmowanie inicjatywy, koncentrowanie się na tym, co jest ważne.

    Uczniowie mają też być gotowi, czyli mają pełnić to, co jest wolą Boga.

    Święty Piotr pisze: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.”

    Jego Powrót jest równie pewny, jak Jego pierwsze przyjście na świat.
Autor listu do Hebrajczyków powie: „Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.”

    Jeśli będą z pełną wiarą czuwać i będą gotowi, to nie będą zaskoczeni ani śmiercią Jezusa, ani Jego zmartwychwstaniem, ani napełnieniem Duchem Świętym, ani Jego niewidzialną obecnością, ani Jego powrotem.