Jezus naucza uczniów w drodze do Jerozolimy Mk 8,22 - 10,52
Uzdrowienie niewidomego
Mk 8,22-26


22 Przyszli do Betsaidy. Przyprowadzono do Niego jakiegoś niewidomego i proszono Go, aby go dotknął. 23 Wziął za rękę tego niewidomego, wyprowadził go poza wieś i tam splunął w jego oczy. Potem położył na nim ręce i zapytał go: "Czy widzisz coś?" 24 Rozglądnąwszy się odpowiedział: "Dostrzegam ludzi; że jak drzewa... Widzę! Chodzą!!!" 25 Wtedy jeszcze raz położył ręce na jego oczy i tamten przejrzał całkowicie. Został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. 26 Odesłał go do jego domu mówiąc: "Do tej wsi nie wchodź".
 
Komentarz
    Jezus wyrusza w ostatnią podróż do Jerozolimy. Towarzyszący Mu uczniowie wykazali w ostatnim okresie, że nie rozumieją tożsamości Jezusa na tle oporu przywódców religijnych powątpiewających, czy Jezus został posłany przez Boga.

    W Betsaidzie Jezus uzdrowi kolejnego człowieka, lecz pierwszy raz uzdrowienie dokona się w dwóch etapach. Uczniowie mają oczy, lecz nie widzą. Po pierwszym etapie uzdrowienia niewidomego, widzi on tylko kontury.
Uczniowie intelektualnie uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, lecz nie potrafią tego faktu odnieść do życia.

    Po drugim etapie niewidomy przejrzał zupełnie, wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. To zdarzenie otrzeźwi uczniów. W przeciwieństwie do adwersarzy Jezusa, uczniowie zaczynają odzyskiwać wzrok, lecz pozostaną ślepi aż do chwili, gdy Jezus dotknie ich ponownie przez swe zmartwychwstanie.

    Jezus nie chce, aby mieszkańcy Betsaidy dowiedzieli się o cudzie. Jego symboliczne znaczenie mają zrozumieć uczniowie. Oni już wiele rozumieją, spotkali w swoim życiu w sposób zaskakujący Jezusa nad Jordanem, nad Jeziorem Galilejskim, w Kafarnaum i wielu innych miejscach. Przechodzili stopniowo od zainteresowania do uczenia się i do podjęcia decyzji o służeniu Jemu przez całe życie. Stopniowo dochodzili do przekonania kim jest Jezus. Wkrótce Jezus zapyta ich w drodze do Jerozolimy, kim jest dla nich i dla innych ludzi.

    Kończy się okres służby Jezusa w Galilei rozpoczętej po aresztowaniu Jana Chrzciciela. Jezus i uczniowie rozpoczynają podróż z Cezarei Filipowej do Jerozolimy. Tożsamość Jezusa i to, co to znaczy być jego uczniem wypełni czas podróży. Fragment rozpoczyna się i kończy cudem uzdrowienia niewidomego.

    Podczas podróży do Jerozolimy Jezus będzie wskazywał uczniom na konieczność swojej śmierci i zmartwychwstania. Mimo to nie będą oni w stanie Go zrozumieć.