FUNDACJA BIBLOS przyjęła nazwę od pierwszego słowa greckiego Nowego Testamentu  biblos.
Tym słowem rozpoczyna się pierwszy wiersz ewangelii według św. Mateusza
BIBLOS w Piśmie św. Nowego Testamentu mówi o księdze, rodowodzie: o rodowodzie Chrystusa, o księgach Starego Testamentu, o księdze życia, a także o księgach magicznych.
Inne greckie słowo biblion oznacza „zwój, księga, dokument”. w liczbie mnogiej brzmi  biblia. Posługując się tym słowem, mówimy częściej o konkretnym egzemplarzu zwoju czy księgi lub o jego przeznaczeniu.

Fundacja BIBLOS przyjęła w nazwie słowo, które mówi częściej o treści  i znaczeniu Pisma świętego, niż o konkretnym egzemplarzu.

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.”(Mateusza 1,1)

 „Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa "O krzaku", jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba.”(Marka 12,26)

 „Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność.”(Jozuego 1,8)

 „Nauczali oni w Judzie, a mieli ze sobą księgę Prawa Pańskiego i obchodzili wszystkie miasta Judy, pouczając lud.”(2 Kronik 17,9)

 „I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obliczono na pięćdziesiąt tysięcy denarów w srebrze.”(Dziejów 19,19)

„Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.” (Objawienia 3, 5)

Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.” (Objawienia 20, 15) (Cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia)