Narodzić się na nowo w świetle ewangelizacyjnej rozmowy Jezusa z Nikodemem

Narodzić się na nowo w świetle ewangelizacyjnej rozmowy Jezusa z Nikodemem - Henryk Knapik.
Wykład wygłoszony na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie 23 lutego 2013 roku.